Інформатор Калуш

ВЛАДА

Військовий облік і “Оберіг” — що треба знати і що оновити?

Військовий облік і "Оберіг" — що треба знати і що оновити?

За новими правилами закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, з 18 травня призов на строкову службу буде скасовано, а чоловіки яким виповнилось 18 років мають проходити базову військову підготовку 5 місяців в мирний час, та 3 місяці під час воєнного стану. Але це ще не все.

Розповідає Інформатор, покликаючись на NV.

Чоловіки, які перебувають на військовому обліку також мають обов’язки щодо захисту Вітчизни, передбачені Конституцією. Стосується це також і жінок, які стали на військовий облік. До цих обов’язків відносять обов’язки на військовому обліку.

Законодавчо закріплено 11 головних обов’язків призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо перебування на військовому обліку. Порушення цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до законодавства. Чоловіки від 18 до 60 років в Україні якщо перебувають на військовому обліку зобов‘язані:

 • перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних ТЦК (військовозобов’язані СБУ ― у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки ― у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні ТЦК, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

за місцем роботи (навчання) ― в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;
у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців ― за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

 • прибувати за викликом (оповіщенням) в установу, за адресою та у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для:
  • взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період;
  • оформлення військово-облікових документів;
  • проходження ВЛК;
  • направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності;
  • призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;
 • не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки ― без дозволу відповідного керівника);
 • проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або ВЛК, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки ― за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;
 • особисто прибувати до ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
 • особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного ТЦК (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України) для взяття на військовий облік;
 • особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених передбачених законом, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених законом;
 • негайно повідомляти ТЦК, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
 • самостійно приходити в ТЦК або за місцем обліку в СБУ або підрозділів Служби зовнішньої розвідки та звіряти не рідше одного разу на п’ять років та оновлювати власні персональні дані;
 • подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Всі ці обов’язки передбачені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30 грудня 2022 року. Зі вступом в силу змін до правил мобілізації, чоловіків ще зобов’яжуть носити з собою військово-обліковий документ та оновлювати дані в ТЦК після кожного продовження мобілізації.

Які дані необхідно оновити в ТЦК

Список доволі широкий. Дані, які потрібно вказати стосуються персональних і їх необхідно оновлювати вреєстрі Оберіг. Відповідні зміни вказано в законі Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Стаття 7 передбачає повний список персональних даних, які необхідно надати в реєстр. До них відносяться:

 • прізвище, відомості про зміну прізвища;
 • власне ім’я (усі власні імена), відомості про зміну власного імені;
 • по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • місце народження;
 • стать;
 • місце проживання та місце перебування;
 • номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;
 • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) — за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
 • відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);
 • реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
 • відомості про громадянство (зміну громадянства);
 • відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;
 • відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
 • відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • відцифрований образ обличчя особи;
 • відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
 • відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок);
 • відомості про освіту та спеціальність;
 • відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;
 • відомості про досвід роботи за спеціальністю;
 • відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;
 • відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
 • відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);
 • відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;
 • відомості про наявність (відсутність) судимості;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • відомості про статус ветерана війни;
 • відомості про володіння іноземними мовами;
 • відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;
 • відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки;
 • відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;
 • реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);
 • реквізити посвідчення тракториста-машиніста (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, категорія);
 • реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, посвідчення судноводія малого судна/водного мотоцикла, іншого документа, що надає право на управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, кваліфікація);
 • реквізити свідоцтва пілота повітряного судна (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);
 • відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин;
 • відомості про внутрішньо переміщену особу;
 • відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Остап Микитюк

Будьмо на зв’язку! Читайте нас у FacebookTelegramTikTok та Instagram.
Надсилайте свої новини на пошту kalush.informator@gmail.com
Мобільний номер редакції +380 67 266 02 08

Нагору